ចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ ជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក! គ្រាន់តែបង្កើតគណនី និងបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចជាមួយ TrueMoney Wallet នៅក្នុងខែកុម្ភៈ នេះ

លោកអ្នកនឹងទទួលបាន $2 ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ហើយលោកអ្នកក៏អាចផ្ទេរប្រាក់$2​ ​នេះ ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រលាញ់បានភ្លាមៗដោយឥតថ្លៃសេវាផងដែរ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលត្រូវអនុវត្ត៖

  • សម្រាប់តែអតិថិជនដែល ទាញយក និងចុះឈ្មោះក្នុងខែកុម្ភៈ ប៉ុណ្ណោះ
  • លោកអ្នកគ្រាន់តែ​ធ្វើការ​ដោនឡូត រួចចុះឈ្មោះនឹងទទួលបាន $1 Free
  • តម្រូវឲ្យលោកអ្នក ធ្វើការថតរូប និងបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅក្នុងTrueMoney Wallet
  • សម្រាប់អតិថិជនដែលបានបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ បានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិនអ្នកនឹងទទួលបាន $1 Free បន្ថែមទៀត
  • កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021
  • ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬ ផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

រយៈពេល : 11-Feb to 28-Feb