បង់វិក្កយបត្រ ទឹក ភ្លើង និងសំរាម តាមរយៈ TrueMoney Wallet នឺងមានឱកាសទទួលបាន ទឹកប្រាក់ត្រលប់​​ទៅវិញរហូតដល់ 200% ភ្លាមៗ!

  • មិនគិតថ្លៃសេវា
  • អតិថិជនអាចធ្វើការ​ចូលរួមបានត្រឹមតែ 3ដង​ ប៉ុណ្ណោះ ​(1 ដង សម្រាប់ 1 វិក្កយបត្រ)
  • អតិថិជននឺងមានឧកាសទទួលបានសាច់ប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានបង់ ត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗ​ រហូត​ដល់200% (ផ្អែកទៅតាមប្រព័ន្ធជ្រើសរើស)​
  • អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចមានសិទ្ធក្នុងការទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះ
  • ផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនដែលមានអាស័យដ្ឋាន នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល
  • កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ​ រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែមករា​ ឆ្នាំ 2021 !
  • ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬ ផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឺងជាមុនឡើយ។

 

រយៈពេល : 03-Dec to 31-Jan