ឈ្នះលុយបង់កម្ចី 2ខែ ពីទ្រូម៉ាន់នី​! លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបង់​កម្ចី ទៅកាន់ដៃគូធនាគារ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ បង់រំលស់ តាមរយៈភា្នក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

ទូទាំងប្រទេស ចាប់ពី 25ដុល្លារឡើងទៅ នឹងមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះជារៀងរាល់ខែ។

  • តម្រូវឲ្យអតិថិជនធ្វើការបង់​កម្ចីទៅកាន់ធនាគារដែលជាដៃគូសហការនៅតាម​ភា្នក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស
  • ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការតិចបំផុត $25 ក្នុង 1 វិក្កយបត្រ
  • តម្រូវឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលបង់កម្ចី
  • អតិថិជននឹងមានឱកាសទទួលបានការបង់កម្ចីជូន 2ខែ ពីទ្រូម៉ាន់នី តាមរយៈការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។​
  • ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង​ នឹងត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ 1ខែម្តង (​រៀងរាល់សប្តាហ៍ទី1 នៃខែបន្ទាប់)​ តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើហ្វេសប៊ុកផេកផ្លូវការរបស់ ទ្រូម៉ាន់នី (TrueMoney Cambodia)
  • ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានគឺស្មើទៅនឹងទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានបង់ក្នុង 1វិក្កយបត្រ ដែលមានចំនួនច្រើនបំផុត $300​ ក្នុង 1ខែ សម្រាប់ធនាគារ និង ចំនួនច្រើនបំផុត $150​ ក្នុង 1ខែ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ បង់រំលស់
  • កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021
  • ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី មិនមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះទេ
  • ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬ ផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

 

រយៈពេល : 02-Feb to 31-Mar