1. ចំណេញ 5,000រៀល/សំបុត្រ សម្រាប់ការស្កេនចាយលុយលើសំបុត្រកុនតាម TrueMoney App
  2. ការផ្តល់ជូននេះបាន 1ដង​ ក្នុង1សប្តាហ៍  ក្នុង 1 គណនី ( រៀងរាល់ថ្ងៃ សុក្រ សៅរ៍ និងអាទិត្យ )
  3. សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃរឿងទាំង 2D និង​3D
  4. សម្រាប់សំបុត្រកុននៅរោងភាពយន្ត​ Prime Cineplex សាខាចោមចៅតែប៉ុណ្ណោះ!
  5. សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 18 តុលា ដល់ 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2019

👉  ចុចទីនេះដើម្បីទិញសំបុត្រកុន ឬទាញយក TrueMoney App៖

https://truemoneyapps.page.link/chay-luy

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 999 639

រយៈពេល : 18-Oct to 31-Dec